| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

K

This version was saved 12 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by Arantza Gutierrez
on October 27, 2008 at 2:54:58 pm
 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

 

Kalea. (Dis.) Bi zutabeen arteko hutsunea.

 

Kalkulu orri. (hoja de cálculo, tableur, spreadsheet) (Inform.) Bulegotika programa bat da, eta aukera ematen du kalkulu konplexuak egiteko zenbakiak erabilita, hauek taulatan daudela, ilaratan eta zutabetan antolatuta. Kalkulu orrietan emaitzak grafikotan ere erakuts daitezke. Kalkulu orririk erabilienak izan dira Excel, Lotus 1-2-3 eta Calc, besteak beste.

 

Kamera. (Ik-entz.) Tresna bat zinema edo telebista irudiak hartzeko. Baita argazkiak egiteko ere.

 

Kamera subjektibo. (cámara subjetiva) (Ik-entz.) Teknika bat da historioak kontatzeko, eta beronen bidez kamerak erakusten du pertsonaiak ikusten duena.

 

Kamerari. (cámara, cameraman) (Ik-entz.) Pertsona bat da, eta kamerarekin egiten du lan.

 

Kamera anitz. (Ik-entz.)

 

Kamera anitzeko errealizazio. (Ik-entz.)

 

Kanpoko fokalizazio. (Ik-entz.)

 

Karakter. (Tipogr.) Izan daiteke letra bat, puntu bat, zenbaki bat, takateko bat. Testu prozesadoreak agertu zirenetik, hainbat hedabidek karakterretan eskatzen dituzte artikuluak, berauek neurri jakin batera moldatu behar direnean.

 

Kareta. (Ik-entz). Irratsaio bat aurkezteko edo agurtzeko erabiltzen den tarte laburra. Irratsaioaren sintoniari gehitu ohi zaio esaldi edo hitz bat kareta osatzeko. 1. Sarrera kareta: irratsaioaren hasieran. 2. Irteera-kareta: irratsaioa amaieran.

 

Kazetaritza digital. (Kazet.) Interneten egiten den kazetaritza, blog, webgune eta wikietan adibidez. Ikus ziberkazetaritza.

 

Kerning. (Tipogr.) Letren arteko espazioa ajustatzea, letrartekoa kontsistentea ager dadin. Hori egin behar izaten da batez ere izenburuetan, "Ta" edo "Vo" letra multzoetan, adibidez, berez tarte handiegia dutelako letren artean.

 

Klimax. (Ik-entz.) Sekuentzia baten goren unea, gailurra; film batean, interes handieneko unea, batez ere askaera aurretik sortzen da, tonu dramatiko edo ikusgarria duela.

 

Klon. (Inform.) Software edo hardware mota bat, lan egiten duena berdin-berdin, marka ezagunekoenek bezala, baina askoz ere prezio merkeagoan.

 

Know how. (Kom. korp.) Jakintza, esperientzia eta teknikak, pertsona edo erakunde batek urteen poderioz metatu dituena. Hitzez hitz, “egiten jakitea”.

 

Kode. (Kom.) Zeinuen eta arauen bilduma bat, mezuak bidaltzeko erabiltzen duguna. Kode horrek igorlearen eta hartzailearen gogoan behar du. Glosategi honetan darabilgun kodea euskara da.

 

Koherentzia. (Kom.) Testu propietate bat da, testuaren edukia modu argi, logiko eta lotuan ematekoa. Koherentzia semantikoa esanda ere ulertzen da, hau da, esanahiaren mailako segida eta logika.

 

Kohesio. (Kom.) Testuko elementuek (hitzek, sintagmek, perpausek…) izan behar duten lotura sintaktiko egokia eta zuzena. Perpaus mailako eta testu mailako kohesioaz ere hitz egin daiteke.

 

Kolore bero. (ik-entz) Magenta koloretik horirainokoak dira. Oinarrian horia, laranja, arrosa eta gorria. Eguzki argiarekin eta suarekin lotzen dira.

 

Kolore hotz.(ik-entz) Urdin-moretik berderainokoak dira. Oinarrian berdea, urdina eta morea. Urari eta ilargiaren argiari lotuta daude.

 

Kolore neutro. (ik-entz) Zuria, grisa eta beltza dira. Kolore hauek errazak dira konbinatzeko.

 

Kolore osagarri. (ik-entz) Zirkulu kromatikoan parean dauden kolore bikoteak dira. Elkarren artean kontraste handia dute. Adibidez, gorria eta berdea.

 

Kolore osagarrien teoria. (ik-entz) Teoria horren arabera, kolore bat, esate baterako, gorria, askoz biziago bihurtzen da bere osagarriaren, berdearen, alboan jartzerakoan.

 

Kolpe musikal. (Ik-entz) Oso musika-tarte laburra da (bi edo hiru akorde soilik, gehienetan), eta gorantz doan tonu-modulazioan oinarritzen da. Bolada antzekoa, ezberdintasun nagusia azpimarratzeko duen balioan datza, hau da, tarteak banatu ez ezik, azken esaldia azpimarratzen du kolpe musikalak.

 

Koltxoi musikal edo hondoko musika. (Ik-entz) Lehenengo planoan dauden soinu-baliabideak -ahotsa gehienetan- lagunduz entzuten den musika dugu. Laguntzen edo bigarren plano batean kokatuta, baxuago entzuten da, hondo moduan. Irrati-diskurtsoaren erritmoa markatzeaz gain, giroa edo atmosfera sortzeko balio du.

 

Kontakizun. (narración) (Ik-entz.) Historia edo gertakizun baten azalpena. Zentzu estuan, kontakizuna diskurtso bat da, eta kontrajartzen zaio historiari (diegesia), zeina baita diskurtsoaren objektua. Horrela, film batean bereiztu beharrekoak dira kontakizunaren iraupena (bi ordu, batezbeste) eta iraupen diegetikoa (zenbait ordutatik hainbat urtetara).

 

Kontakizun heterodiegetiko. (Ik-entz.) Kontakizun mota bat da, beste baten barruan doana, baina hor bigarren kontakizunak proposatzen du beste diegesi bat, kontatzen du historia bat, erabat bestelakoa.

 

Kontakizun homodiegetiko. (Ik-entz.) Kontakizun mota bat da, beste baten barruan doana, zeinak aurkezten baitu lehenengoaren diegesi berbera (kontatutakoa da historia beraren zati bat).

 

Koska. (sangría, indent) (Tipogr.) Hutsune berezia da, eta joaten da lerrokadaren hasieran, letra larriaren aurrean. Puntu eta aparte bakoitzaren ondoren, hurrengo lerroan atera behar da koska, lerro hasieran. Berez, ez da hutsune ortografikoa, hutsune tipografikoa baizik.

 

Koska frantses. (Tipogr.) Alderantzizkoa ere esaten zaio. Koska frantsesa ateratako lerrokadan, lehenengo lerroa izaten da beti luzeena. Zenbait kasutan, oso erabilgarria izan daiteke.

 

Kreditu. (títulos de crédito, credits) (Ik-entz.) Idazkunak dira, agertzen dira film baten hasieran eta amaieran, adierazten dituzte bertan lan egin duten aktoreen eta beste profesionalen izen-deiturak, eta ematen dute informazio osagarria filmaren gainean.

 

Kuatrikromia. (Dis.) Inprentan koloreak erreproduzitzeko erabiltzen den sistema. Sintesi sustraktiboa da. Tinta ziana, magenta, horia eta beltza erabiltzen dira kolore gama zabala lortzeko. Ikus, CMYK.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.