| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Informazio iturriak

Page history last edited by Joxe Aranzabal 13 years ago

Glosategirako:

 • AGB Group: TAM Glossary (www.agbgroup.com)
 • ALBERDI, Andres (2008): Oinarrizko Gramatika. Elkar-Ikastolen Elkartea. Donostia.
 • ALCARAZ, Enrique, HUGHES, Brian eta CAMPOS, Miguel Ángel (1999): Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de comunicaión. Ariel. Bartzelona.
 • AGIRREAZALDEGI, Teresa (2006): Informaziorako dokumentazioaren oinarriak (2. argitalpena). Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbo
 • ARANA, Edorta (2004): Programaziogintza irrati-telebistan. Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbo.
 • ASTRA Glossary: www.ses.astra.com/toolds/glossary/index.shtml
 • BERRIA (2006): Estilo liburua. Berria. Andoain.
 • CEBRIÁN, Mariano (1981): Diccionario de radio y televisión. Alhambra. Madril.
 • CMT (2002): La televisión digital terrenal en España. Situación y tendencias. Ikus: “Glosario” 126-139 orr.
 • CORPORACIÓN MULTIMEDIA: Glosario (www.corporacionmultimedia.es)
 • DDM, CNC, CSA eta INA (2001): Indicateurs statistiques de l’Audiovisuel. Paris
 • EDMONDS, Graham & GRAY, Deborah (2002): Internet dictionary. Dorling Dindersley. London.
 • EITB (Asier Larrinaga)
 • ESNAL, Pello & ZUBIMENDI, Joxe Ramon (1993): Idazkera-liburua. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia. Gasteiz.
 • ESOMAR: Glossary. www.esomar.org
 • EUSKALTERM: Terminologia banku publikoa.
 • GUTIERREZ PAZ, Arantza eta FERNANDEZ ASTOBIZA, Itxaso (2005): Irratsaio bat egiteko tailer praktikoa. Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbo.
 • HIRU.COM: Glosario de cine.
 • INTERACTIVE TV Today: www.itvt.com/glossary.html
 • MARKETINGTERMS: www.marketingterms.com/dictionary
 • MÉDIAMÉTRIE: Mémomédia (www.mediametrie.com)
 • NIELSEN: Glossary of Nielsen Media Research Television Terms (www.nielsen.com)
 • NORSIS: GLossary (www.norsis.com/glossary/glosario_d.htm)
 • PRENSKY, Marc  (2006): Don’t bother me mom —I’m learning. Paragon House. St. Paul, Minnesota.
 • ROCHE, Anne & TARANGER, Marie-Claude (2006): Taller de guión cinematográfico. Abada editores. Madril.
 • SJTI (1999): Indicateurs statistiques de la Radio. Paris: SJTI.
 • SJTI (2000): Indicateurs statistiques de la Publicité. Paris: SJTI.
 • SARASOLA, Ibon (2005): Zehazki. Gaztelania-euskara hiztegia. Alberdania. Irun.
 • SPIRALE MEDIA LEXIQUE: www.spiralemedia.com
 • SYNTEC: Etudes Marketing & Opinion (www.syntec-etudes.com)
 • TVNT; Le site de la Télévision Numérique Terrestre ou Hertzienne: http://www.tvnt.net/glossaire.htm.
 • VACA, Ricardo (1997): Quién manda en el mando, Madril, Visor. Ikus: 464-475 or.
 • WIKIPEDIA: The free Encyclopedia.
 • WILLIAMS, Robin & NELSON, Key (1991): The Little Mac Book. Pechpeat Press. Berkeley.
 • WILLIAMS, Robin (1994): How to boss your fonts around. Peachpit Press. Berkeley.
 • ZABALETA, Iñaki (2002): Ikus-entzunezko informazioaren teknologia. UEU. Bilbo.
 • ZENITHMEDIA Terminologia: www.zenithmedia.es

   

 

 

 

Ariketak prestatzeko:

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.